Doména - web - databáza - aplikácia
Systém pre Váš biznis

Aplikácie na mieru

Vývoj aplikácií na kľúč
presne podľa Vašich
potrieb a požiadaviek.
 

ViacVytvoríme aplikáciu alebo systém presne podľa Vašich potrieb

Prenájom aplikácií

Vyvinieme pre Vás
aplikáciu a Vy si ju
prenajmete. Ušetríte
náklady.

ViacAplikácie, ktoré pre Vás vytvoríme Vám prenajmeme - ušetríte peniaze

Rýchly vývoj

Aplikácie vyvýjame rýchlo a spoľahlivo. Vieme, že Váš
čas je drahý.
 

ViacRýchly a spoľahlivý vývoj

Prenájom aplikácií

Uvedomujeme si, že investícia do internetovej aplikácie/systému nie je lacná záležitosť, preto svojim klientom vychádzame v ústrety možnosťou si aplikáciu prenajať resp. splácať mesačne v nižších, pre klienta prístupnejších sumách.

Ušetrite náklady

Šetrenie nákladov, a nie len v dnešnej dobe, je značne významným prvkom vo fungovaní Vašej spoločnosti. Načo platiť veľké sumy za aplikácie, ktoré sa musia aj tak vyvíjať a prispôsobovať situácii?

Ponúkame Vám riešenie vo forme prenájmu aplikácie. Nezaplatíte za aplikáciu/projekt/program klasickú sumu, ale budete platiť mesačne za používanie programu menšie čiastky. V mesačných splátkach máte údržbu a ďalší vývoj aplikácie - v závislosti podľa Vašich potrieb a požiadaviek.

Na aké projekty sa vzťahuje prenájom?

Prenájom sa nevzťahuje len na hotové projekty, ktoré Vám prispôsobíme, ale vzťahuje sa aj na aplikácie/projekty, ktoré si necháte u nás zrealizovať.

Bližšie podmienky sa dohadujú individuálne. Všeobecný princíp spočíva v tom, že pre klienta vyvinieme aplikáciu, klient zaplatí len úvodnú splátku a následné platí menšie sumy na mesačnej báze.